Snack's 1967
Gocfriend.Xtgem.Com
Home Video Tìm kiếm
đánh dấu Những câu nói hay: [-] Nếu nụ cười : • Là phép ẩn dụ của nỗi đau . . . • Thì khóc . .. • Là tính chất bắc cầu của ... nỗi nhớ . . .!

LIÊN HỆ - HỖ TRỢ